Brukervilkår

Ved å gå inn dette nettstedet, godtar du være bundet av vilkårene for bruk, alle gjeldende lover og regler, og du godtar at du er ansvarlig for å overholde Norsk lovgivning. Hvis du ikke er enig med noen av disse vilkårene, har du ikke tillatelse til å benytte dette nettstedet og vi ber deg forlate siden. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av åndsverksloven.

Det gis tillatelse til å midlertidig laste ned en kopi materialet på denne nettsiden for personlig og ikke-kommersiell visning. Dette er en innvilgelse av lisens, ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:

  • Modifisere eller kopiere materiale.
  • Bruke materialet til kommersielle formål, eller til offentlig visning(kommersielle og ikke-kommersielle).
  • Forsøke å dekompilere programvare som finnes på denne nettsiden.
  • Fjerne proprietære notasjoner fra materialer på denne nettsiden.
  • Overføre nettsidens innhold til en annen person eller «speile» innholdet til en annen server.

Denne lisensen opphører automatisk dersom du bryter noen av disse restriksjonene.

Innholdet på casinognomen.com leveres «slik som det er» og vi gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver oss herved fra alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Under ingen omstendigheter skal casinognomen.com eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av driftsavbrudd) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialer på dette nettstedet.

Materialene som vises på casinognomen.com kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Vi garanterer ikke at noe av innholdet på denne nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Vi kan gjøre endringer i innholdet på vårt nettsted til enhver tid uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å oppdatere materialet på dette nettstedet.

Vi har ikke gjennomgått alle områder knyttet til casinognomen.com og er står ikke ansvarlige for innholdet på en slik linket hjemmeside. Bruk av lenkede nettsteder er på brukerens egen risiko.

casinognomen.com kan revidere disse bruksvilkårene for sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene for bruk.